Co s problémem zmůže referendum?

Referendum má podle zákona o obcích váhu usnesení zastupitelstva. Pokud tedy bude uznáno za platné, musí se jím zastupitelstvo řídit. Jde prakticky o jedinou výspu přímé demokracie v současném Česku.

V případě, že zastupitelstvo bude výsledek platného referenda ignorovat, je možné se jeho naplnění domáhat soudně.