Hazard a obec

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Ladislav Csémy

Úvod

Debata o hazardu se v Česku do značné míry přesunula na místní úroveň. Místní samosprávy by měly odpovědně zvažovat rozhodnutí v této oblasti. Mohou podstatným způsobem ovlivnit zdravotní stav obyvatel i tamní atmosféru.

Finanční stránka věci

Hazard a s ním často sousedící zastavárny mění charakter celých městských částí. Podstatně klesá faktická cena nemovitostí v těsném sousedství hazardu. Málokdo chce bydlet vedle hazardní provozovny, být rušen opilými a zoufalými hráči a najít ráno vykradené auto. Rizika hazardu pro obec jsou enormní. Kromě kriminality (krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání) sem patří i bezdomovectví, další sociální problémy a horší kvalita života obyvatel. Kriminalita související s hazardem negativně působí na cestovní ruch a obchod. Podle australské práce výdaje za hazardní hru v určité oblasti pozitivně korelují s tamní kriminalitou (Wheeler a spol., 2008). Navíc klesá kupní síla obyvatelstva. Tím trpí podnikatelé a obchodníci.

Skryté škody

 • Jsou zde velká rizika pro děti dospívající. Ti, jak známo, často hazardně hrají v rozporu se zákonem. O tom svědčí např. údaje ze studie ESAPAD (viz tab. 1., Csémy, 2013). Mezi rokem 2007 a 2011 nedošlo v této oblasti k signifikantnímu zlepšení. Existuje jasná souvislost mezi hazardem a zneužíváním alkoholu a drog (Potenza a spol., 2011). Učeň nebo student kvůli hazardu předčasně opustí školu a začne si prostředky na hazard opatřovat ilegálně. Z člověka, který mohl celý život odvádět státu daně, se stal někdo, kdo prostředky odčerpává v důsledku kriminality a vyšší potřeby zdravotní péče.
 • Policista, který hazardně hraje, je úplatnější, manažer, který hazardně hraje, se spíše dopustí zpronevěry, hazardní hra u podnikatele často vede ke krachu firmy a zániku pracovních míst.
 • O negativním vlivu hazardu na duševní zdraví existuje řada dokladů. Např. obyvatele Las Vegas i návštěvníci tohoto města měli dvojnásobnou sebevražednost v porovnání s běžnou populací. U těch, kdo se z Las Vegas odstěhovali, se riziko sebevraždy snížilo (Wray a spol., 2008).
 • Park a spol. (2010) v rozsáhlé studii zjistili, že patologické hráčství je spojeno se signifikantně vyšším rizikem zneužíváním psychoaktivních látek, depresí, úzkostných stavů a sebevražd. Rømer Thomsen a spol. (2009) konstatují, že intenzita s jakou se zkoumané osoby věnovaly hazardním automatům, korelovala s mírou depresivní symptomatologie. Další informace týkající se rizik hazardu viz Nešpor a spol. (2011).
 • Vzhledem k chronickému stresu se obvykle zhoršuje i zdravotní stav nejbližších příbuzných. To je také velmi drahá záležitost.

Legální hazard zvyšuje riziko ilegálního hazardu

Existují tvrdá data o tom, že osoby mladší 18 let provozují nelegální hazard na automatech v legálních hernách. Zákaz hazardu nezvýší majetkovou kriminalitu v určité oblasti, ale sníží. O tom ostatně svědčí zkušenosti z Norska, kde po plošném zákazu hazardních automatů nedošlo k nárůstu ilegálního hazardu, ale míra problémů působených hazardem se naopak snížila (Lund 2009).

Hazard a sport

Neprokázalo se, že by sport u dospívající snižoval riziko zneužívání alkoholu a drog. Některé sportovní disciplíny, jako fotbal, toto riziko naopak zvyšují. To souvisí s provázaností fotbalu s alkoholem a hazardem a jeho sociálním kontextem. Tento kontext převažuje nad pozitivním efektem fyzické aktivity (Nešpor a Csémy, 2013). Hazard je spojen s vyšším rizikem zneužívání drog i alkoholu. Často zmiňované peníze z hazardu pro sport jsou z hlediska prevence škod působených návykovými riziky používány bezúčelně nebo kontraproduktivně.

Poznámka k rozšířenosti patologického hráčství

Usuzovat na počet patologických hráčů podle počtu léčených je absurdní. Většina patologických hráčů z různých důvodů odbornou pomoc nevyhledá. K těmto důvodům patří stud, neinformovanost, finanční překážky nebo rezignace. Navíc je třeba uvážit, že vážné komplikace v životě jedince i jeho okolí vyvolává nejen patologické, ale i problémové hazardní hráčství. Z těchto důvodů nabízíme na www.drnespor.eu volně ke stažení příručku „Už jsem prohrál dost“ (Nešpor, 2006) i další svépomocné materiály.

Tab. 1. Hraní na hazardních automatech podle pohlaví (Csémy, 2013). Mezi rokem 2007 a 2011 neexistuje statisticky významný rozdíl.

ESPAD 2007 (N=3901)

ESPAD 2011 (N=3913)

Celý vzorek

Chlapci

Dívky

Celý vzorek

Chlapci

Dívky

Nikdy

88,6

83,5

93,3

90,4

85,0

95,6

Několikrát za rok

7,8

10,6

5,3

6,5

10,0

3,2

1x-2x za měsíc

2,2

3,5

1,0

1,6

2,6

0,5

1x týdně a častěji

1,4

2,4

0,4

1,5

2,4

0,7

Literatura

 • Csémy L. ESPAD – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Nepublikovaná data z let 2007 a 2011, zpracováno 2013.
 • Lund I. Gambling behaviour and the prevalence of gambling problems in adult EGM gamblers when EGMs are banned. A natural experiment. J Gambl Stud. 2009;25(2):215-25.
 • Nešpor K. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag 2006; 130. Na adrese www.drnespor eu je volně aktualizovaná verze této publikace.
 • Nešpor K. a spol. Jak překonat hazard. Praha: Portál 2011; 159.
 • Nešpor K, Csémy L. Těsná aktivita a návykové nemoci: překvapivá zjištění. Čes-slov Pediat 2013; 68(1):57-60.
 • Park S, Cho MJ, Jeon HJ, Lee HW, Bae JN, Park JI, Sohn JH, Lee YR, Lee JY, Hong JP. Prevalence, clinical correlations, comorbidities, and suicidal tendencies in pathological Korean gamblers: results from the Korean Epidemiologic Catchment Area Study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2010;45(6):621-9.
 • Potenza MN, Wareham JD, Steinberg MA, Rugle L, Cavallo DA, Krishnan-Sarin S, Desai RA. Correlates of at-risk/problem internet gambling in adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011;50(2):150-159.
 • Rømer Thomsen K, Callesen MB, Linnet J, Kringelbach ML, Møller A. Severity of gambling is associated with severity of depressive symptoms in pathological gamblers. Behav Pharmacol. 2009;20(5-6):527-36.
 • Wheeler SA, Round DK, Sarre S, O’Neil M. The Influence of Gaming Expenditure on Crime Rates in South Australia: A Local Area Empirical Investigation. Journal of Gambling Studies 2008; 24(1):1-12.,
 • Wray M, Miller M, Gurvey J, Carroll J, Kawachi I. Leaving Las Vegas: Exposure to Las Vegas and risk of suicide. Soc Sci Med. 2008;67(11):1882-8.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor

 

PhDr. Ladislav Csémy.

csemy@pcp.lf3.cuni.cz

Váš podpis se neztratí, na referendu stále pracujeme

Prohlášení o stavu příprava referenda o regulaci heren v Teplicích

Vážení Tepličané,
právě před rokem jsme se na vás poprvé obrátili s prosbou o podporu konání referenda o regulaci heren v Teplicích. Díky vám se podařilo shromáždit asi 5500 tisíce podpisů. Bohužel, řadu z nich nebylo možné uznat pro jejich nekompletnost.
Naším přáním bylo potřebných 4096 podpisů sebrat do konce léta a referendum tak spojit s volbami do krajského zastupitelstva v říjnu 2012, případně s právě probíhajícími prezidentskými volbami. Přání to bylo nebylo realistické a omlouváme se proto těm, v nichž jsme vzbudili naděje na rychlé řešení.
Váš podpis se ale neztratí. Všechny podpisy jsme už ručně překontrolovali, kontaktovali ty, jejichž podpis nebyl v pořádku a údaje doplnili. K dosažení kvóra tak nyní chybí pouhých 129 podpisů, které stále sbíráme. Návrh na referendum zastupitelstvu předložíme.
V roce 2014 Tepličany čekají troje volby (do poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu, do obecního zastupitelstva); může se však stát, že dřív proběhnou mimořádné volby do sněmovny, pokud padne vláda. K první z těchto příležitostí bychom chtěli konání referenda navrhnout.
Můžete-li se do sbírání podpisů ještě zapojit, budeme Vám za vaši pomoc velmi vděční!
Za přípravný výbor místního referenda
Jakub Mráček

 

Tepličané na cestě k referendu o hazardu, na zbytek podpisů zbývá měsíc

Pod návrh na vyhlášení referenda se podepsalo již více než 2200 lidí, aniž by iniciátoři do shánění podpisů cokoli investovali. „Jsme za polovinou potřebného počtu,“ říká optimisticky Jakub Mráček z obecně prospěšné společnosti Pro polis Teplice, která za kampaní Teplice proti hernám stojí. Je proto pravděpodobné, že Tepličané půjdou v říjnu vedle krajských kandidátů a zájemců o senátorské křeslo hlasovat i o tom, jestli se mají ve městě regulovat herny.
Občany Teplic pravděpodobně v rámci podzimích voleb čeká i místní referendum: budou hlasovat o tom, zda pověřit zastupitelstvo omezením heren na území města. Hlasování lze totiž vyvolat na základě návrhu 10 % voličů. Kampaň Teplice proti hernám běží od února 2012, návrh lze podepsat na 30 místech po celém městě. Na těch Pro polis eviduje asi 2200 podpisů. „Asi 500 lidí si formulář také stáhlo a vytisklo, takže podpisů pravděpodobně existuje mnohem víc,“ vysvětluje Mráček. Podle něj tak nebude problém dosáhnout potřebného počtu 4100 Tepličanů, kterým se herny nelíbí.
Pro polis má v plánu všechny formuláře do konce května vybrat, zpracovat a předat zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání. Informace o sběru archů zájemci najdou na www.tepliceprotihernam.cz.