Proč referendum?

Alarmující počet heren v Teplicích vnímáme jako závažný problém. Herny sice přinášejí do městského rozpočtu nemalou částku (v posledních pěti letech se výnosy pohybují mezi 12 a 14 miliony ročně, pro rok 2012 radní mluví až o 30 milionech), prokazatelně ale způsobují nemalou škodu (odborné analýzy prokazující sociální, ekonomické a psychické potíže najdete např. na http://www.obcaneprotizavislostem.cz). V případě lázeňského města můžeme mluvit také o poškození pověsti, neboť o Teplicích se běžně mluví jako o „městě automatů“.
Náš apel na zastupitelstvo na řešení celého problému prostřednictvím vyhlášky regulující provoz nebo umístění heren vedení města zareagovalo bezzubou deklarací. Protože pro věc není dostatečná politická podpora, je třeba zjistit, jaký názor mají občané. Obecně prospěšná společnost Pro polis Teplice proto přichází s návrhem obecního referenda.

Co referendum zmůže?

Referendum má podle zákona o obcích váhu usnesení zastupitelstva (více o místním referendu). Pokud tedy bude uznáno za platné, musí se jím zastupitelstvo řídit. Jde prakticky o jedinou výspu přímé demokracie v současném Česku.
V případě, že zastupitelstvo bude výsledek platného referenda ignorovat, je možné se jeho naplnění domáhat soudně.