Referendum

Místní referendum je způsob, jak občané mohou ovlivnit konkrétní záležitost.

V referendu, s nímž se nyní obracíme na občany Teplic, jde o regulaci heren. Konkrétně v něm budou položeny tyto dvě otázky:

„Požadujete, aby Zastupitelstvo statutárního města Teplice učinilo v samostatné působnosti veškeré možné kroky (např. přijalo obecně závaznou vyhlášku) k tomu, aby ve všech provozovnách na katastrálním území města Teplice byly do dvou let odstraněny veškeré výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály?“
„Požadujete, aby v případě, že plošné odstranění výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů nebude možné, Zastupitelstvo statutárního města Teplice učinilo v samostatné působnosti veškeré možné kroky (např. přijalo obecně závaznou vyhlášku) k tomu, aby do dvou let byly odstraněny veškeré výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály umístěné do 100 m od veřejných budov?“

Chci podepsat návrh referenda >>